1. Có cảm giác bị ghét vì tính cách khá khó ưa 😦 . 

2. Đi làm về, được cho mấy cái bánh gạo, nó nháy mắt vẻ “Chỉ cho mình mi thôi đấy” .

=> Lại thấy đc nuông chiều ^^

Tóm lại: rất nhiều lần nhắc nhở bản thân, bỏ cái vẻ khó gần và dễ tính hơn 1 chút mà chả có tiến bộ gì cả. T.T

3. Bài hát của ngày : It’s time

Advertisements